سامانه ایمیل دانشگاهی

            در صورتیکه بعد از وارد شدن به ایمیل، ایمیل­های inbox نمایش داده نمی شوند( راهنما)

             ثبت نام کاربر جدید ( لینک ) و آموزش ویدیویی ثبت نام ایمیل ( لینک )

               راهنمای ویدیویی افزودن ایمیل دانشگاهی به اپلیکیشن های مختلف (لینک)

.............................................................................................................................................................................................................................

                 ورود به ایمیل دانشگاهی (لینک)

                 راهنمای کامل کاربری ایمیل دانشگاهی(PDF)

                 راهنمای تنظیمات برای استفاده از اپلیکیشن های موبایل (PDF)

                 راهنمای تنظیمات ارسال ایمیل برای کنفرانس ها و ژورنال ها (PDF)

                 تنظیمات لیست سیاه و لیست سفید در سامانه ی ایمیل دانشگاهی

                 راهنمای راست چین کردن ویراستار ایمیل دانشگاهی

                راهنمای خروج از لیست ایمیل های گروهی

                 نحوه ی خروج در سامانه ی ایمیل دانشگاهی

                 انتخاب نحوه ی نمایش در ایمیل دانشگاهی

                 قوانین استفاده از ایمیل دانشگاهی

                 بروزرسانی کروم و فایرفاکس