کاهش تعرفه استفاده از مرکز محاسبات سریع دانشگاه تا اطلاع ثانوی

با پیشنهاد انفورماتیک و موافقت معاونت پژوهشی با توجه به شرایط موجود جهت رفاه حال دانشجویان، تعرفه استفاده از مرکز محاسبات سریع دانشگاه(HPC) تا اطلاع ثانوی با بیش از ۹۰٪ کاهش یعنی به ازای هر هسته(core) CPU به ۱۰۰ ریال کاهش یافت.