چهارمین کارگاه مجازی آموزش و رفع اشکال HPC

برگزاری کارگاه آموزش و رفع اشکال HPC

تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه 98/07/14ساعت 9:00 صبح

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام کارگاه مجازی HPC