پنجمین کارگاه مجازی آموزش و رفع اشکال HPC

با توجه به فعالسازی شارژ حساب و پرداخت هزینه در سامانه محاسبات سریع دانشگاه از تاریخ 98/10/2، پنجمین کارگاه آموزش و رفع اشکال نحوه کار با این سامانه برگزار می گردد:

تاریخ و زمان برگزاری: یکشنبه 98/10/15ساعت 9:00 صبح

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام کارگاه مجازی HPC