ششمین کارگاه مجازی آموزش و رفع اشکال سامانه محاسبات سریع دانشگاه (HPC)

برگزاری کارگاه آموزش و رفع اشکال سامانه محاسبات سریع دانشگاه (HPC)

تاریخ و زمان برگزاری: شنبه 99/11/11ساعت 9:00 صبح

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام کارگاه مجازی HPC