رمزگشای باج‌افزار JavaLocker

رمزگشای باج‌افزار JavaLocker توسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoft ارائه شد.
این باج‌افزار که به نام JavaEncrypt نیز شناخته می‌شود، با بهره گیری از الگوریتم DES فایل‌های قربانیان را رمزگذاری کرده و پیغام‌ باج‌خواهی خود را در قالب یک فایل متنی به صورت زیر در سیستم قربانی قرار می‌دهد:

در صورتی که فایل‌های رمز شده شما توسط این باج‌افزار دارای پسوند .javalocker می‌باشند. می‌توانید با این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید.
به منظور دانلود رمزگشا به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/javalocker