دومین کارگاه مجازی آموزش و رفع اشکال HPC

برگزاری کارگاه آموزش و رفع اشکال HPC

تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه 97/12/14 ساعت 8:30 صبح

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام کارگاه مجازی HPC