تخصیص ترافیک رایگان تا پایان آذرماه

شرکت دیده بان نت به مناسبت روز دانشجو، 2GB ترافیک رایگان بین ساعات 5 تا 11 صبح تا پایان آذر ماه در اختیار تمامی دانشجویان قرار می دهد.