بروزرسانی امنیتی نسخه‌های نرم‌افزاری مایکروسافت


مایکروسافت برای ‫آسیب‌پذیری ‌های مربوط به نسخه‌های نرم‌افزاری خود به‌روزرسانی‌هایی را ارائه کرده است. مهاجم می‌تواند با بهره‌برداری از برخی از این آسیب پذیری ها، از راه دور، کنترل سیستم های تحت تأثیر آسیب پذیری را در دست بگیرد. برای مطالعه بیشتر به فایل زیر مراجعه کنید.

(فایل PDF)

 

منبع: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای