ایمن سازی سیستم های رایانه ای 1

به منظور کاهش تهدیدات حاصل از بدافزارها بر سیستم های رایانه ای موارد زیر را درنظر بگیرید:

  • عدم کلیک بر لینکهای غیر قابل اعتماد و یا گشودن پیوست نامه های الکترونیک دانلود و نصب فایلها و نرم افزارها از منابع و وب سایتهای مورد اطمینان
  • به حداقل رساندن دانلودهای ناخواسته و pop-up ها با انجام تنظیمات امنیتی بر روی مروگر سیستم
IE : Tools -> Privacy -> pop-up blocker
Firefox : Tools -> Content -> Block pop-up
  • پشتیبان گیری از اطلاعات مهم و حساس سیستم در فواصل زمانی معین