اطلاعیه

 بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران محترم وب سایت­ های دانشگاه می‌رساند، با توجه به اینکه انتقال اطلاعات از وب سایت فعلی به وب سایت جدید دانشگاه از تاریخ 23اسفندماه96 انجام خواهد شد، لذا کلیه اطلاعاتی که بعد از این تاریخ در وب سایت‌ها قرار داده می­‌شود، به پورتال جدید انتقال داده نخواهد شد.