کارشناسان

برای تماس مستقیم ابتدا پیش شماره 3132 034 را شماره گیری کنید.
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
1 فواد اسلامیت مدیرداخلی،مدیریت سایت های دانشجویی، سامانه FTP، ایمیل دانشگاهی 3263 foad@uk.ac.ir
2 سعید اقدسی مسئول شبکه دانشکده فنی 32114041 داخلی 4222 aghdasi@uk.ac.ir
3 ایمان ابراهیم ملکی پشتیبانی و سخت افزار 3159 maleki@uk.ac.ir
4 مریم بختیاری امنیت، ایمیل دانشگاهی 3264 bakhtiari@uk.ac.ir
5 اسماء حسین آبادی پرتال، سامانه HPC 3266 hosseinabadi@uk.ac.ir
6 امین حقانیت نرم افزار 3158 haghaniat@uk.ac.ir
7 مهدیه رستمی اتوماسیون اداری 3069 m.rostami@uk.ac.ir
8 فهیمه طالبی زاده پشتیبانی و سخت افزار 2996 f.talebizadeh@uk.ac.ir
9 مرتضی محمدی شبکه، اینترنت بیسیم، اینترنت کابلی 3156 mmohammadi@uk.ac.ir
11 بهزاد بیگ زاده پرتال، سامانه hpc 3265 bbeigzadeh@alumni.uk.ac.ir
10 علی نجات غفار شبکه و توسعه 2993 alinjd@uk.ac.ir
12 محمد حسین سیف الدینی پشتیبانی و سخت افزار 2998