گروه نرم افزار


 

  این واحد در راستای پیشبرد اهداف و توسعه نرم افزار درسطح دانشگاه شهید باهنرکرمان ایجاد شده است

 که عمده فعالیتهای آن عبارت است از :

​​​​​​​​​

 از سال 1381 وب سایت دانشگاه راه اندازی شد و به دلیل اهمیت در دسترس بودن اطلاعات مراکز و سازمان ها از طریق وب و مطرح شدن ارائه خدمات و انجام امور مرتبط با هر مرکز از طریق اینترنت،  مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید باهنر روند ایجاد وب سایتهای تخصصی برای کلیه مراکز و سازمانهای مقیم در دانشگاه را سرعتی روزافزون بخشید. دراین راستا تاکنون بیش از 25 مرکز و نهاد در داخل دانشگاه دارای صفحات وب اختصاصی شده اند که با بروزنگه داشتن آنها، قادر به ارائه آخرین اخبار و اطلاعات به بازدیدکنندگان می باشند .
مرکز فناوری اطلاعات هم اکنون نیز آماده ارائه هرگونه همکاری برای آماده سازی وب سایت و پیاده سازی خدمات مبتنی بر وب می باشد.

همچنین از سال 1389 وب سایت اساتید با بیش از 500 وب سایت راه اندازی شد و مرکز فناوری اطلاعات براساس رزومه ارسال شده توسط اساتید  در اسرع وقت صفحه استانداردی برای هر شخص طراحی کرده و برای بروز رسانی در اختیار افراد قرار می دهد. بدیهی است که اطلاعات در صورتی مفید خواهد بود که براساس معیارها و ارزیابی های ارائه شده ارسال شوند.

 


ایمیل دانشگاهی در دو بخش هیئت علمی و دانشجویی به متقاضیان واگذار می گردد. 

​​​​​
از وظایف دیگر این واحد، پشتیبانی از سرورهای دانشگاه است. مسئولیت های این واحد به شرح زیر می باشند:

-پشتیبانی از سرور ایمیل اساتید

-پشتیبانی از سرور ایمیل دانشجویی

-پشتیبانی از سرور وب سایت دانشگاه و اساتید

-پشتیبانی DNS دانشگاه

-پشتیبانی از سایت های همایش ها و سمینارها

-بروز رسانی وب سایت دانشگاه