گروه شبکه


 

این واحد باتوجه به حدود 2000 کاربر در سطح دانشگاه و به منظور فراهم آوردن بستر مناسب ارتباطی و ارائه خدمات بهینه فن آوری اطلاعات و سرویس های مختلف تحت شبکه، ایجاد گردیده است .

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ در حال حاضر واحد شبکه وظایف ذیل را به عهده دارد:

-تحلیل، طراحی،توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه

-مدیریت امنیت شبکه دانشگاه و جلوگیری از نفوذ و حمله به آن

-ارایه خدمات تبادل داده‌ای مناسب به اعضای دانشگاه

-مشاوره، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات شبکه

-مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی شبکه‌های ارتباطی و سرویس‌های مربوط با محوریت یکپارچگی سیستم‌ها واولویت آن‌ها 

-مستندسازی فعالیت‌ها و سرویس‌های ارایه شده و تهیه گزارش‌های مورد نیاز

-طراحی شبکه های Wireless

-نظارت بر اجرای شبکه های Wireless

-انجام تنظیمات Access Point ها

-پشتیبانی از شبکه و تجهیزات Wireless