سامانه محاسبات سریع دانشگاه

بستر محاسبات سریع (High Performance Computing) در دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت تسریع در فرایندهای محاسباتی،

شبیه‌سازی و مدلسازی در امور پژوهشی ایجاد شده است. این بستر از 11 گره محاسباتی تشکیل شده است و از 3 پردازنده‌ی گرافیکی

(GPU) بهره می‌برد. این پیکربندی، بیش از 16TFLOPS قدرت محاسباتی  را برای پژوهشگران این دانشگاه فراهم می‌کند.

 

  • قوانین استفاده از سامانه محاسبات سریع دانشگاه (فایل PDF)
  • راهنمای ثبت نام در سامانه محاسبات سریع (فایل PDF)
  • فایل ضبط شده کارگاه مجازی سامانه محاسبات سریع (دانلود)
  • فایل ضبط شده کارگاه مجازی سامانه محاسبات سریع - GPU (دانلود)
  • فایل ضبط شده کارگاه مجازی سامانه محاسبات سریع (1400/12/02)- GPU (دانلود)